1. Administratorem danych jest Paweł Rojewski, prowadzący działalność gospodarczą pod

firmą: Rojewscy Biżuteria Paweł Rojewski z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Oleandrów 5, 00-629.

2. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Polityka prywatności serwisu https://rojewscybizuteria.pl/.

1. Informacje ogólne Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony

danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich

usług https://rojewscybizuteria.pl/.

2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne

procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom

nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z

odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o

świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i

aktach prawa wspólnotowego.

3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz

w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania

danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy

stronami umowy.

4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b) poprzez gromadzenie plików “cookies” .

6. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione

osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

7. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam

umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich

danych w dowolnym momencie.

8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które

może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie

ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich

zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

9. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony

internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez

serwis https://rojewscybizuteria.pl/ .Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Klienci sklepu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101

poz. 926 ze. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą

elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz.1204) w celach realizacji zamówienia oraz działań

promocyjnych, reklamowych i marketingowych przez właściciela sklepu oraz podmiotów z

nim współpracujących.